spacer

Agile Software

Voor de aanpak van een software project gebruiken we de Agile Software Development methode. Dit biedt ons de nodige flexibiliteit om uw project tot een goed einde te brengen.

Arcabase - Bannerimage

Agile Software Development

Belangrijkste kenmerken

Arcabase onderschrijft de 'Agile Software Development' methode. De belangrijkste kenmerken van deze werkwijze:

  • Individuen en interactie boven processen en tools
  • Werkende software boven uitgebreide documentatie
  • Samenwerking met de klant boven contract onderhandelingen
  • Reageren op verandering boven het strict volgen van een plan

We vinden de items aan de rechterkant belangrijk, maar we hechten een grotere waarde aan de zaken aan de linkerkant.

Lange termijn relatie

We mikken resoluut op een langetermijn relatie met onze klanten. Zo hebben we het voorbije decenium een sterke relatie uitgebouwd met onze klanten. Hiervoor verwijzen we graag naar onze case studies en onze uitgebreide referentielijst.